Nasza misja

Jesteśmy pasjonatami Polskiej Szkoły Cybernetyki. Mamy świadomość, że cybernetyka jako metadziedzina wielu ludzkich aktywności jest warta poznania i stosowania, choćby w celu poznania i doskonalenia siebie i własnego otoczenia. W realu nieustannie widzimy dowody prawdziwości odkryć profesora Mariana Mazura i docenta Józefa Kosseckiego. To właśnie dlatego chcemy propagować cybernetykę na falach Cyber-Radio.pl.
W Internecie jest dostępnych sporo książek, artykułów i zarejestrowanych wykładów, a choćby warszawski oddział NAI regularnie prowadzi otwarte sesje naukowe. Cyber-Radio.pl ma za zadanie uzupełnić tę ofertę.
Po pierwsze: nasze audycje kierujemy do ludzi myślących niestereotypowo, którzy preferują słuchanie od oglądania i czytania. Po drugie: nie zastępujemy książek, wykładów, a staramy się je omawiać, przypominać i nawiązywać do dorobku polskich naukowców. Po trzecie: na antenę zapraszamy specjalnych gości – ludzi związanych z cybernetyką – po to, abyście Wy, Szanowni Słuchacze, mieli jak najwięcej wartościowych źródeł informacji.
Podsumowując: Cyber-Radio.pl i rządzisz!*

Artur i Maciej czyli Redakcja@Cyber-Radio.pl

*) rządzisz zostało użyte w znaczeniu sterujesz/ogarniasz