Currently browsing

luty 2016

SPP 01. Społeczne procesy poznawcze – wprowadzenie

Umieszczamy kolejny cykl wykładów docenta Józefa Kosseckiego jakie nagrał i udostępnił HarFOR (NAI Warszawa). Tym razem omawiane są zagdanienia zatytyłowane jako społeczne procesy poznawcze. W dwunastu odcinkach docent przedstawia nowoczesną teorię poznania. Ten cykl jest podstawą dla innych wykładów; sam w sobie bardzo ułatwia poznawianie i rozumienie świata.

Grzegorz Królikiewicz – Film PREKURSOR (1988)

Ze serwisem autonom.edu.pl przekazujemy Film poświęcony nieżyjącemu profesorowi Marianowi Mazurowi, światowej sławy cybernetykowi. Prezentując jego cybernetyczną teorię charakterów, twórca snuje rozważania na temat dramatycznych często losów wybitnych indywidualności w naszej nauce. Prace profesora Mazura nie doczekały się popularyzacji, ani wdrożenia w życie społeczne. Teoria Mazura w Polsce Ludowej została zignorowana, …