Grzegorz Królikiewicz – Film PREKURSOR (1988)

Ze serwisem autonom.edu.pl przekazujemy Film poświęcony nieżyjącemu profesorowi Marianowi Mazurowi, światowej sławy cybernetykowi. Prezentując jego cybernetyczną teorię charakterów, twórca snuje rozważania na temat dramatycznych często losów wybitnych indywidualności w naszej nauce. Prace profesora Mazura nie doczekały się popularyzacji, ani wdrożenia w życie społeczne. Teoria Mazura w Polsce Ludowej została zignorowana, a jej twórca zmarł niedoceniony w 1983 roku.

Film do ściągnięcia w całości (bez podziału na części) znajduje się pod linkiem:
Prekursor