NOC 18. Ścieranie się cywilizacji w Polsce po Unii Lubelskiej

W cyklu ocalić od zapomnienia prezentujemy wykład Narodowej Akademii Informacyjnej.
Temat: Nauka o cywilizacjach cz.18; prowadzi docent Józef Kossecki