NOC 20. Cywilizacja łacińska i prawa rządzące wzajemnym wpływem różnych cywilizacji

W cyklu ocalić od zapomnienia prezentujemy wykład Narodowej Akademii Informacyjnej.
Temat: Nauka o cywilizacjach cz.20; prowadzi docent Józef Kossecki