SPP 01. Społeczne procesy poznawcze – wprowadzenie

Umieszczamy kolejny cykl wykładów docenta Józefa Kosseckiego jakie nagrał i udostępnił HarFOR (NAI Warszawa). Tym razem omawiane są zagdanienia zatytyłowane jako społeczne procesy poznawcze. W dwunastu odcinkach docent przedstawia nowoczesną teorię poznania. Ten cykl jest podstawą dla innych wykładów; sam w sobie bardzo ułatwia poznawianie i rozumienie świata.