NOC 19. Ścieranie się cywilizacji w PRL i III RP

W cyklu ocalić od zapomnienia prezentujemy wykład Narodowej Akademii Informacyjnej.
Temat: Nauka o cywilizacjach cz.19; prowadzi docent Józef Kossecki