NOC 21. Cywilizacja chińska

W cyklu ocalić od zapomnienia prezentujemy wykład Narodowej Akademii Informacyjnej.
Temat: Nauka o cywilizacjach cz.21; prowadzi docent Józef Kossecki