NOC 17. Cywilizacja bizantyńska (c.d.)

W cyklu ocalić od zapomnienia prezentujemy wykład Narodowej Akademii Informacyjnej.
Temat: Nauka o cywilizacjach cz.17; prowadzi docent Józef Kossecki