Pro vita bona 2: Etyka Nikomachejska

Kolejne wydanie filozoficznych i cybernetycznych rozważań. Z Panią Magdaleną Ziętek-Wielomską, prezesem Fundacji Pro Vita Bona, będziemy rozmawiać o Arystotelesowskiej finalistycznej koncepcji działania, szczęściu jako ostatecznym celu działania, życiu rozumnym jako życiu zgodnym z naturą człowieka.

Link do strony fundacji:
http://provitabona.pl/

Słuchajcie nas na żywo we wtorek 27 listopada o godz. 21:00.
Jeśli chcecie porozmawiać na antenie, to kontaktujcie się z nami przez skype: cyber-radio.pl lub cyber.radio.1