PSC 06A. O Bożym Narodzeniu – Wojciech Salwa

W cyklu ocalić od zapomnienia umieszczamy wykłady „Polska Szkoła Cybernetyki”. Cykl wykładów docenta Józefa Kosseckiego jakie nagrał i udostępnił HarFOR (NAI Warszawa).

Wojciech Salwa z okolicznościowym mini wykładem.