PSC 07B. Podstawy mazurowskiej teorii dynamizmu charakteru – pytania i odpowiedzi

W cyklu ocalić od zapomnienia umieszczamy wykłady „Polska Szkoła Cybernetyki”. Cykl wykładów docenta Józefa Kosseckiego jakie nagrał i udostępnił HarFOR (NAI Warszawa).