PSC 14. Stereotypy a pojęcia i ich rola w procesach sterowania – Józef Kossecki

W cyklu ocalić od zapomnienia umieszczamy wykłady „Polska Szkoła Cybernetyki”. Cykl wykładów docenta Józefa Kosseckiego jakie nagrał i udostępnił HarFOR (NAI Warszawa).