PSC 17. Cele i metody badania przeszłości w cywilizacji bizantyńskiej – doc. Józef Kossecki

W cyklu ocalić od zapomnienia umieszczamy wykłady „Polska Szkoła Cybernetyki”. Cykl wykładów docenta Józefa Kosseckiego jakie nagrał i udostępnił HarFOR (NAI Warszawa).