SPP 06. Ogólna jakościowa teoria informacji – ciąg dalszy

W cyklu ocalić od zapomnienia umieszczamy Społeczne Procesy Poznawcze. Cykl wykładów docenta Józefa Kosseckiego jakie nagrał i udostępnił HarFOR (NAI Warszawa).